9 / 9 matchdagar spelat
Säsong är slut!

Registrerinformation

12 september 2013, REGISTERINFORMATION, som fordras enligt den finska personuppgiftslagen, paragraf 10

Registernamn: Användarregister för Sanoma Media Finland Oys webbtjänster

Namn och kontaktinformation till den registeransvarige:
Sanoma Media Finland Oy
Töölönlahdenkatu 2
PL 35
00089 Helsinki, Finland

 

Ändamål med behandling av personuppgifter

Tillhandahållande och upprätthållande av användarrelationer, identifiering av användare; allmän kontroll över och marknadsföring av Sanoma Media Finland Oys webbtjänster; tillhandahållande av användarundersökningar och information.

Beskrivning av de registrerade persongrupperna och relevanta datafiler eller datagrupper

Registrerade personer är kunder till webbtjänsterna som Sanoma News Oy tillhandahåller gratis eller mot en avgift. Registret inkluderar identitetsinformation till varje person, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller likvärdigt, personnummer och eventuella förbehåll mot erbjudanden eller marknadsföring. Information om tjänsterna som används av den registrerade personen samlas in som användningsdata. Återkopplingsinformation från kunder inkluderar alla fordringar samt medverkan i tävlingar eller lotterier. Användardata kan även inkludera användarhistorik (t.ex. kontakter som härstammar från antingen användaren eller Sanoma Media Finland Oy, eventuella handlingar som baseras på dessa och alla fordringar). Telefonsamtal mellan användaren och Sanoma Media Finland Oy kan komma att spelas in som bevis på att kontakt har skett.

Vanliga datakällor

Data som tillhandahållits av användaren (via internet eller på ett likvärdigt sätt). Adressinformation kan komma att uppdateras genom det finska befolkningsregistret och den finska postens adressystem.

För vilka ändamål sker den regelbundna behandlingen av data? Kommer någon data att överföras till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Data (endast namn och kontaktinformation) kan komma att behandlas för följande syften: direktmarknadsföring, opinionsundersökningar, marknadsundersökningar och liknande undersökningar, i enlighet med paragraf 19 i den finska personuppgiftslagen. Ingen data kommer att överföras till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Beskrivning av datasäkerhet

Användning av registret skyddas av användaridentifiering, lösenord och särskilda användarrättigheter. Registerdatorn finns i en serverhall dit ingen obehörig äger tillträde. Registret är skyddat från internet av brandväggsteknologi. Registerdata genomgår regelbundet en säkerhetskopieringsprocess.

Datasubjektets rättigheter

Kontroll av registret Om datasubjektet önskar insyn i sin persondata måste det tillhandahålla den registeransvarige med ett signerat (eller på likvärdigt vis auktoriserat) dokument som efterfrågar en granskning, eller så måste de på egen hand besöka den registeransvarige för att framställa sin förfrågan. Den registeransvarige måste, utan opåkallade fördröjningar, tillhandahålla en möjlighet att granska persondata – som fastställt i paragraf 26 av den finska personuppgiftslagen – eller tillhandahålla data i skriftlig form, om så efterfrågas.

Adress för granskningsförfrågningar:
Sanoma Media Finland Oy / Coach LeMat, "Rekisteritietojen tarkastus"
Töölönlahdenkatu 2
PL 35, 00089 Helsinki, Finland.

Rätt att vägra behandling

Datasubjektet har rätt att vägra låta den registeransvarige behandla sin persondata i direkta marknadsföringssyften, i onlinesäljsyften, eller för andra marknadsföringssyften, marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, offentliga register eller släktforskning. Datasubjektet kan kontakta den registeransvarige brevledes angående förbehåll (Sanoma Media Finland Oy / Coach LeMat, Rekisteriasiat, PL 35, 00089 Helsinki, Finland) eller via e-post (coachlemat@shl.se).