9 / 9 matchdagar spelat
Säsong är slut!

Användarvillkor för Coach LeMat

Webbtjänsten Coach LeMat (nedan ”Tjänsten”) är ett internetspel om ishockey, som görs av Svenska Hockeyligan AB och Sanoma Media Finland Oy (nedan ”Tjänstens tillhandahållare”).

Genom att använda Tjänsten godkänner användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Förutom dessa användarvillkor godkänner användaren och förbinder sig att följa eventuella övriga regler och anvisningar rörande Tjänsten som meddelas i samband med Tjänsten.

Spelets grundidé

I Coach LeMat sätter deltagarna ihop fiktiva sexmannalag med spelare från SHL. Lagen får poäng utifrån hur väl spelarna gör ifrån sig i SHL. Spelarpriserna ändras under rondens gång beroende på spelarnas insatser, därtill en viss del beroende på hur ofta de blir köpta eller sålda. De lag som deltagarna skapar ska vara aktiva och tjäna sina egna syften.

Tjänstens tillhandahållare kan när som helst ändra på sidorna, hindra åtkomsten till dem och sluta tillhandahålla Tjänsten. Tjänstens tillhandahållare kan även tillämpa dessa användarvillkor retroaktivt. Deltagare som Tjänstens tillhandahållare bedömer bryter mot reglerna eller spelets syfte kan inaktiveras eller raderas utan föregående varning.

Upphovsrätt

Innehållet på webbtjänsten Coach LeMat är skyddat enligt upphovsrättslagen och internationella avtal. Tjänstens samtliga rättigheter, inklusive upphovsrättigheter tillhör tjänstens informationsproducenter. Tjänstens tillhandahållare förbehåller sig i enlighet med sitt ömsesidiga avtal alla rättigheter till tjänstens innehåll, om inte annat anges på sidorna.

Att tillgängliggöra Tjänsten eller dess innehåll för allmänheten eller att göra kopior av innehållet eller delar av det är förbjudet utan skriftligt tillstånd på förhand från Tjänstens tillhandahållare.

Användare och andra har dock självklart rätt att länka till Coach LeMat på sin webbplats. Coach Le Mats sida bör öppna sig i ett tomt fönster utan ramar ("_blank").

Arrangörernas och användarnas ansvar

Tjänstens innehåll presenteras i befintlig form. Tjänstens tillhandahållare ansvarar inte för sidornas innehåll, korrekthet, exakthet eller tillförlitlighet eller för direkt eller indirekt skada som följer av uppgifternas användning. Tjänstens tillhandahållare kan när som helst ändra på sidorna, hindra åtkomsten till dem och sluta tillhandahålla Tjänsten. Tjänstens tillhandahållare kan välja att inte uppmärksamma SHL:s matcher eller statistik, om de så önskar.

Ansvaret hos Tjänstens tillhandahållare för eventuella tekniska störningar i telefon-, bank- och SMS-tjänsterna för betalning av spelavgifter motsvarar högst spelavgiftens storlek.

Användarna ansvarar själva för de texter de skickar på Coach LeMat och för att dessa följer lagen och god sed. Lagens och ligors namn måste följa god sed, observera att lag och ligor med olämpliga namn kan stängas av från spelet.

Användaren är ansvarig för att hemlighålla eventuella användarspecifika lösenord och för hur dessa används.

Tjänstens tillhandahållare ansvarar inte för priser i privata ligor, texter som spelarna skickar till ligan eller för annan användning.

Tjänstens tillhandahållare förbehåller sig rätten att förändra tävlingens pris oavsett tidpunkt, samt rätten att ta bort priser från Tjänsten genom att meddela om saken i förväg i samband med Tjänsten.

Användaren är ersättningsskyldig till Tjänstens tillhandahållare och direkt till andra parter för eventuellt missbruk samt för lag- och avtalsbrott.

Användning av personuppgifter

Användningen av Tjänsten förutsätter registrering. Tjänstens registrerade användare finns i Tjänstens tillhandahållares kundregister, där uppgifterna används för upprätthållande och vård av kundrelationer samt för kund- och direktmarknadsföring liksom för attityd- och marknadsundersökningar. Registrerade användare informeras om Coach LeMat-relaterade saker via e-post med tränarbrev, som skickas ut vid behov under spelsäsongen, vanligtvis vid varje ny rond.

Tjänstens tillhandahållare och andra aktörer i samma koncern har dessutom rätt att använda och lämna ut uppgifter i registret för befogade syften (exempelvis direktmarknadsföring, distansförsäljning och marknadsundersökningar) i enlighet med personuppgiftslagen. Abonnenten kan förbjuda användningen av uppgifterna till marknadsföring och marknadsundersökningar genom att meddela registratorn.

För att följa användningen av Tjänstens innehåll kan så kallade kakor (”cookies”) lagras i användarens dator. Kakorna samlar uppgifter om hur och när Tjänsten används. Med hjälp av uppgifterna utvecklas tjänsten för att betjäna användarna ännu bättre. Dessutom används uppgifterna till att mäta tjänstens besökarantal på uppdrag av Sanoma Entertainment Finland Oy och dess samarbetspartners. Det går inte att identifiera individuella användare utifrån uppgifterna som samlas in med kakor.

Ändring av användarvillkor

Tjänstens tillhandahållare har rätt att ändra på Tjänstens användarvillkor och eventuella andra regler och anvisningar som meddelats i samband med Tjänsten. Ändrade villkor meddelas på Tjänsten eller på annat motsvarande vis. Ändringarna träder i kraft vid meddelad tidpunkt.