9 / 9 matchdagar spelat
Säsong är slut!

Frånvarolista

Observera att uppgifterna om skadad spelare bara är vägledande! Coach LeMat får informationen om spelarskador direkt från SHL:s representanter och lagen rapporterar inte alltid aktuella uppgifter om spelarnas form. Vi rekommenderar att du kontrollerar uppgifternas riktighet innan du väljer spelare utifrån franvarolistan.